Menu
Městys Přídolí
MěstysPřídolí

Závěrečné účty

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2021

Závěrečný účet městyse za rok 2021

00_Závěrečný účet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

Návrh závěrečného účtu

00_Návrh závěrečného účtu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

01. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

01_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 679,16 kB

02. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021

02_Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 465,68 kB

03. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN2-12M

03_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN2-12M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 597,12 kB

04. Rozvaha

04_Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,61 kB

05. Výkaz zisku a ztráty

05_Výkaz zisku a zrtáty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,14 kB

06. Příloha

06_Příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,85 kB

07. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

07_Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,35 kB

08. ZŠ a MŠ Přídolí - Rozvaha

08_ZŠ a MŠ Přídolí - Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,43 kB

09. ZŠ a MŠ Přídolí - Výkaz zisku a ztráty

09_ZŠ a MŠ Přídolí - Výkaz zisku a ztráty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,45 kB

10. ZŠ a MŠ Přídolí - Příloha

10_ZŠ a MŠ Přídolí - Příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,15 kB

11. LDO Přídolí - Rozvaha

11_LDO Přídolí - Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,72 kB

12. LDO Přídolí - Výkaz zisku a ztrát

12_LDO Přídolí - Výkaz zisku a ztrát.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,29 kB

13. Usnesení o schválení závěrečného účtu

13_Zkrácený zápis č.38 ze ZM - schválení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,73 kB

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2020

Závěrečný účet městyse za rok 2020

Závěrečný účet městyse za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,94 MB

01. Schválený rozpočet

01. Schválený rozpočet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB

02. Schválené rozpočtové opatření

02. Schválené rozpočtové opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,99 MB

03. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí ze dne 02. a 03.2020 a ze dne 22.03.2021

03. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí ze dne 02. a 03.2020 a ze dne 22.03.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,87 MB

07. Příloha

07. Příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,55 kB

08. Zpráva o výsledcích finančních kontrol

08. Zpráva o výsledcích finančních kontrol.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

09. ZŠ a MŠ Přídolí - rozvaha příspěvkové organizace

09. ZŠ a MŠ Přídolí - rozvaha příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,65 kB

10. ZŠ a MŠ Přídolí - výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

10. ZŠ a MŠ Přídolí - výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,88 kB

11. ZŠ a MŠ Přídolí - příloha příspěvkové organizace

11. ZŠ a MŠ Přídolí - příloha příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,94 kB

12. ZŠ a MŠ Přídolí - členění nákladů a výnosů příspěvkové organizace

12. ZŠ a MŠ Přídolí - členění nákladů a výnosů příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,76 kB

13. LDO Přídolí - rozvaha

13. LDO Přídolí - rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB

14. LDO Přídolí - výkaz zisku a ztrát

14. LDO Přídolí - výkaz zisku a ztrát.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,83 kB

15. Usnesení o schválení závěrečného účtu

15. Usnesení o schválení závěrečného účtu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,8 MB

04. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN2-12M

04. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN2-12M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 494,24 kB

05. Rozvaha

05. Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,83 kB

06. Výkaz zisku a ztráty

06. Výkaz zisku a ztráty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,93 kB

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2019

Závěrečný účet městyse za rok 2019

Závěrečný účet městyse za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,1 MB

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2019

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,1 MB

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 607,99 kB

Schválené rozpočtové opatření č. 1-15_2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1-15_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,73 MB

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019_1.část

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019_1.část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,75 MB

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019_2.část

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019_2.část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,07 MB

Výkaz pro hodnocení polnění rozpočtu_Fin2-12M

Výkaz pro hodnocení polnění rozpočtu_Fin2-12M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,09 MB

Rozvaha

Rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1007,9 kB

Příloha

Příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,6 MB

Hodnotící zpráva za rok 2019 za obec Městys Přídolí

Hodnotící zpráva za rok 2019 za obec Městys Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,45 MB

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

Rozvaha přístěvkové organizace

Rozvaha přístěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 787,77 kB

Příloha příspěvkové organizace

Příloha příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,1 MB

Členění nákladů a v´ýnosů příspěvkové organizace

Členění nákladů a v´ýnosů příspěvkové organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

Rozvaha LDO Přídolí

Rozvaha LDO Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Výkaz zisku a ztráty LDO Přídolí

Výkaz zisku a ztráty LDO Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 745,09 kB

Usnesení o schválení závěrečného účtu

Usnesení o schválení závěrečného účtu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,03 kB

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2018

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2018

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,25 kB

Návrh závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2018

Návrh závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,82 kB

rozpočet na rok 2018 dle paragrafů

rozpočet na rok 2018 dle paragrafů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,6 kB

rozpočtová opatření za rok 2018

rozpočtová opatření za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018- konečná

zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018- konečná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,89 kB

zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018- dílčí

zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018- dílčí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,43 kB

výkaz FIN-12M

výkaz FIN-12M.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 560,36 kB

rozvaha

rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,74 kB

výkaz zisku a ztráty

výkaz zisku a ztráty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,36 kB

příloha účetní závěrky

příloha účetní závěrky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,16 kB

hodnotící zpráva za rok 2018

hodnotící zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,47 kB

zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018

zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,99 kB

rozvaha ZŠ a MŠ Přídolí

rozvaha ZŠ a MŠ Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,74 kB

výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Přídolí

výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,63 kB

příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí

příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,89 kB

rozvaha LDO

rozvaha LDO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,91 kB

výkaz zisku a ztráty LDO

výkaz zisku a ztráty LDO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,39 kB

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2017

Závěrečný účet městyse Přídolí za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017-Přídolí schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 759,38 kB

Rozpočet-Přídolí

Rozpočet-Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,79 kB

RZ č.1

RZ č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,98 kB

RZ č.2

RZ č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,88 kB

RZ č.3

RZ č.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,13 kB

RZ č.4

RZ č.4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,84 kB

RZ č.5

RZ č.5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,9 kB

RZ č.6

RZ č.6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,4 kB

RZ č.7

RZ č.7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,59 kB

RZ č.8

RZ č.8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,34 kB

RZ č.9

RZ č.9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,42 kB

RZ č.10

RZ č.10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,23 kB

RZ č.11

RZ č.11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,35 kB

RZ č.12

RZ č.12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,29 kB

RZ č.13

RZ č.13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,47 kB

RZ č.14

RZ č.14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,86 kB

RZ č.15

RZ č.15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,46 kB

Zpráva o přezkumu hospodaření-konečná

Zpráva o přezkumu hospodaření-konečná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,97 MB

Zpráva o přezkumu hospodaření-dílčí

Zpráva o přezkumu hospodaření-dílčí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,89 MB

Fin2-12M-Přídolí

Fin2-12M-Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,4 MB

Rozvaha-Přídolí

Rozvaha-Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,35 kB

VzaZ-Přídolí

VzaZ-Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 367,33 kB

Příloha-Přídolí

Příloha-Přídolí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,59 MB

Hodnotící zpráva za rok 2017

Hodnotící zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,74 MB

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

Vzaz,Rozvaha-LDO

Vzaz,Rozvaha-LDO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,4 kB

Úřad

Překlad (translations)

Rozpočet

Rozpočet

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 5. 7. 2022
slabý déšť 22 °C 15 °C
slabý déšť, severní větřík
vítrS, 2.77m/s
tlak1019hPa
vlhkost50%
srážky0.38mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31